Langerbrugsestraat  258 - 9940 Evergem (Belgium)

 

 

 

++32 (0)9 2537276

 

 

 

  info@obra.be

 

 

Voor wie?

 

 

 

Binnen onze werking richten we ons tot personen:

  • verblijvend in de gevangenis

  • met een interneringsbeslissing

  • ingeschreven bij het Vlaams Agentschap en een beslissing van de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) van het Vlaams Agentschap (of ervoor in aanmerking komend)

  • met een handicap (verstandelijke handicap, psychische handicap,ů)

  • met perspectief op sociale integratie in de samenleving

 

Door onze erkenning binnen het Vlaams Agentschap zijn we gebonden aan een convenant dat de afspraken vooropstelt betreffende handicap, internering en perspectief op sociale integratie.

 

Op de werkvloer hebben we echter ook vaak te maken met groepen die een expliciete zorgvraag hebben, maar (nog) niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen:

  • gedetineerden van wie de zaak nog dient voor te komen, beklaagden, personen die in voorarrest zitten,ů en waarbij een handicap merkbaar is.
    Sommigen worden uiteindelijk ge´nterneerd, maar vˇˇr de uitspraak wordt gedaan gaat er veel kostbare tijd verloren en kan de persoon in kwestie niet terugvallen op onze werking

  • ge´nterneerden met een psychiatrische problematiek: het gaat vaak om mensen met een aanhoudende psychiatrische problematiek waarbij geen verstandelijke handicap aantoonbaar is, maar die wel aldus functioneren (defect schizofrenie, bipolaire depressie, hersenbeschadiging door jarenlange druggebruiků). Zij komen echter niet in aanmerking voor een erkenning binnen het Vlaams Agentschap.